Röse

Bronsåldersröse.

Från röset har man en fin utsikt. Flera rösen och stensättningar i området, bl.a. det s.k. "Dalaröset" ca. 200 m. NV därom. (Se "Dalaröset" med vidhängande karta).


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 23:56:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 23:56:36) Kontakta föreningen