Målma skola, den äldsta skolan

Upptagningsområde: Målma, Syltvik, Hulö, Dal, Hässeltorp, Bryttorp, Fagerum, Högved, Krogsmåla

Gamla skolan uppförde 1886/1887. Skolan blir 1891 "fast skola" med en läsårslängd om 8 månader mot tidigare 4,5.
Rörspis installerades 1903.

År 1929 byggdes..

den nya skolan avsedd för klasserna 3-6. Den gamla skolan blev därmed småskola. Undervisningen där lades ner 1945, men byggnaden användes även i fortsättningen som gymnastiksal .

All undervisning i Målma lades ner 1953 då den nya skolan i Gryt stod färdig.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:01:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:01:33) Kontakta föreningen