Stora Målma

Omnämnes 1535 som "Maalom".

Jordeboken 1543 upptar ett skatte- och ett frälsehemman.

Lydde 1640- 65 under Breviksnäs.

Delades på 1700-talet upp i Stora- och Lilla Målma. ("Lilla Måhluma" nämns 1719). Bostadshuset uppfört omkr. 1890. Ladugården från 1930. Fredagen den 23 april 1948 brann smedjan ned i samband med tankning av en traktor. Även en intilliggande källare gick samma öde till mötes. Namnet innehåller ordet "måle" = intaga på utmark, nybygge, torp.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:42:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:42:47) Kontakta föreningen