Liljestad

Nämns i husförhörslängden 1854. Då bor här smeden Sven Magnus Malmgren, änkan Elisabeth Månsdotter, drängen Carl Johan Jonsson/Jansson? samt pigan Christina Tjäderhane.

Men redan tidigare fanns här bebyggelse. Möjligen kan detta ha varit det "Norrgärdet" som nämns mellan 1813- ungefär 1838. Namnet "Norrgärdet" passar bra med tanke på placeringen (se även "Norrgärdet?"). Nuvarande bostadshuset vid Liljestad är uppfört 1910 av M.P: Svensson. Huset inrymde från 1930-talet och fram till åtminstone början av 1950-talet lanthandel. ("Erik Jonssons Diversehandel" omkr. 1951). Även telefonväxel (öppnad 17/9 1938 med 7 abonnenter) samt fiskrökeri har funnits här.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-20 10:21:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-20 10:21:39) Kontakta föreningen