Lövudden

Löfudden. Nämns i husförhörslängden 1830. Då bor här skepparen Per Björkman med hustrun Christina Olofsdotter och döttrarna Maja, Inga och Anna. Anna avlider 21 augusti 1834. År 1849 anges stället som öde.

Stensatt källa (X 6444212, Y 1557427)
och tjärdal (X 6444233, Y 1557421) som troligen hört till stället.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-20 10:21:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-20 10:21:32) Kontakta föreningen