Filipsberg, Skräddartorp

Redovisas på kartor 1700, 1836 (rekognoserad 1834) och 1842.

Nämns i dödboken 1849, då drängen Nils Bengtsson Warlin avlider den 4/12.

Redovisas ej på kartorna 1878 och 1881. Detta tyder på att huset försvann någon gång mellan 1849 och 1874 (1878 års karta rekognoserades 1870-74).

Stället redovisas ej heller i husförhörslängderna, utan de boende skrevs tydligen direkt under gården.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-20 10:21:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-20 10:21:32) Kontakta föreningen