Skörtsmåla, Skörinxmala

"Skørinxmala" omnämns 1432 som ett frälsehemman. Första delen av namnet syftar på det medeltida mansnamnet Sköring. Sista delen "mala / måla" betyder ungefär "uppmätt / inmutat område", alltså Skörings inmutade plats.

Bostadshuset från mitten av 1800-talet. Mindre stuga uppförd 1901. (Se även "Kapernaum").


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-20 10:12:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-20 10:12:26) Kontakta föreningen