Grytö

Grytö hörde på 1700-talet till Fogelvik, där ätterna Gyllenstierna och sedan Horn regerade. (Koordinaten avser f.d. mangårdsbyggnaden). De hade förvaltare och arrendatorer bosatta på ön. Frälsebefallningsman Magnus Öman kom till Grytö år 1800. Hans son, Nils Öman och Sven Wångström, var de första ofrälse ägarna på ön i början av 1820-talet. Mangårdsbyggnaden uppförd 1915.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-20 00:05:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2017-12-14 19:26:48) Kontakta föreningen