Breviksnäs

Byggt omk. 1700, moderniserat 1918. Här finns 2 flygelbyggnader hitflyttade från Hällefors1938.
Breviksnäs hette vid 1500-talets mitt Brevik.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Ändrad av: (2017-10-06 13:23:50) Gryts Hembygdsförening
Skapad av: [email protected] (2014-06-21 19:38:25) Gryts Hembygdsförening