Gräsmarö 1:3

Gresmara" nämns 1535 samt i 1543 års jordebok.

Koordinaten avser mangårdsbyggnaden till Gräsmarö 1:3, "mitt i byn". Då är bonden Per antecknad att ha: "åker godh, eng lithen, timberskog, vedbrand, mulbethe, fiskewatn goth, ekeskog godh". Gräsmarö var då ett helt kronohemman. Laga skifte fastställdes 1854.

Mangårdsbyggnaden till Gräsmarö 1:3 uppfördes på 1840-talet och innehöll på 1900-talet telefonväxel fram till automatiseringen.

Ny ladugård byggdes 1935.

Gräsmarö har ett mycket välskött odlingslandskap och är väl värt ett besök.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 01:13:09) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 01:13:09) Kontakta föreningen