Harstena skola, fd

Upptagningsområde: Harstena ochh Gräsmarö

Undervisning på ön from 1881. Beslut om skolbyggnad 1919. Skolhuset invigt torsdagen den 4 augusti 1921.

Verksamheten låg, på grund av för få barn, nere 1944 till höstterminen 1946.

Skolverksam- heten bedrevs fram till och med läsåret 1964/65, då den som sista skärgårdsskola - tillsammans med Bokö skola - lades ned.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:32:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:32:49) Kontakta föreningen