Hummelviksudden

Hummelviksudden nämns i husförhörslängden 1803, då Maria Larsdotter med make och sönerna Sven och Petter bor här. Nämns även i dödboken 1829, då drängen Lars Jaensson avlider den 29/3. Redovisas som torp på 1878 års karta. Sist boende är jordbruksarbetaren Gustaf Adolf Jansson som flyttar ut 1944. Redovisas på karta 1945 (se bild) men rivs troligen strax därefter. På platsen står idag en friggebod/gäststuga som tillhör torpet Karlslund, beläget ca. 30 m. NO därom. (Se "Karlslund").


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:20:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:20:14) Kontakta föreningen