Hagalund

Detta omnämns i husförhörslängden år 1815, då skomakaren Carl Olofsson och hans hustru Stina Jönsdotter samt sönerna Johan och Carl flyttar in.

Det finns kvar där enl. 1842 års karta. Sedan försvinner det "gamla" Hagalund någon gång mellan 1842-1874 och detta "nya" Hagalund redovisas som torp på 1878 års karta. Antingen flyttades huset hit, eller så har de inget med varandra att göra, och namnet Hagalund var ledigt att använda. Sist boende här är jordbruksarbetaren Gustaf Algot Lindgren och hustrun Aina Emilia samt sonen Sture Gustaf. De flyttar ut 1937. Tisdagen den 11 januari 1938 brann bostadshuset ned till grunden under om- och tillbyggnadsarbeten. Uppfördes därefter ej på nytt. Tydlig grund efter ladugård ca. 15 m.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:00:07) Kontakta föreningen
Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:00:07) Kontakta föreningen