Lilla Vik, Lillevik

Nämns i husförhörslängden 1813-25, då Carl Östman med hustrun Lisa Larsdotter och sonen Olaus bor här.

Redovisas som "Lillevik" - ett jordtorp, på 1878 års karta. Cirka 60 m. VSV om stora huset finns en husgrund, troligen efter en ladugård. . Nämns vidare i dödboken 1833, då Lena Svensdotter, hustru till inhysemannen Magnus Björklund, avlider den 16 januari. Då låg Lilla Vik 200 meter öster ut från nuvarande hus, (vid X 6448516 Y 1560086) på udden 35 m. NO om det fritidshus som nu är placerat där. Den gamla grunden mäter ca. 5 X 7 m. och har murstocken placerad i NV hörnet.

När nuvarande Lilla Vik uppfördes är oklart, men att döma av skorstenens placering på stora huset, torde det ha uppförts före 1840. Det mindre bostadshuset är med all sannolikhet (skorstens placering), uppfört senare.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:09:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:09:11) Kontakta föreningen