Karlslund

Karlslunds historia är intimt förknippad med Hummelviksudden. Hummelviksudden nämns 1803 och omkring 1830 byggs ännu ett hus ca. 30 m. NO därom. Även detta hus benämns Hummelviksudden fram till

1905, då pråmskepparen Ernst Karlsson flyttar in. Han låter döpa om huset till Karlslund efter sitt efternamn och fr.o.m. detta år får Karlslund en egen sida i husförhörslängden.

Den 21 mars 1940 friköper han enl. ensittarlagen huset från Hummelvik och fastigheten "Karlslund 1:1" bildas. Några få år senare flyttar den siste ut från Hummelviksudden och det huset rivs (fast på 1945 års karta anges båda husen med resp. namn). Då Hummelviksudden är borta försvinner sakta men säkert namnet och Karlslund tar över.

Ernst blir änkling 15 juni 1951, då hustrun Hilma Charlotta avlider. Han bor kvar till dagarna kring 1 november 1957. Han blir därmed den sist boende.

Den 26 september 1990 återgår Karlslund till Hummelvik och får beteckningen "Hummelvik 5:1".


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 00:14:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 00:14:53) Kontakta föreningen