Hummelvikstorpet, Båtsmanstorp nr 155

Båtsmanstorp nr. 155 sedan 1650-talet.

Från början låg Hummelviks båtsmanstorp ca. 700 m. norr härom, troligen cirka 100-150 m. NNO om dagens Hagen, vilket framgår av karta från år 1700. Om stället redan då hette Hummelvikstorpet är okänt. Flytten hit torde, med ledning av husets utseende, och att det redovisas här enl. 1836 års 100.000-delskarta, ha skett kring 1830. Båtsmännen fick från 1748 tillnamnet "Hummelvik", efter att tidigare haft namnen "Tjäder" och "Hagtorn".

I 1817 års husförhörslängd omtalas ordinarie båtsmannen Petter Gabrielsson Humlevik och hans hustru Ingrid Andersdotter samt barnen Anders, Sophia och Eva. Petter antogs som båtsman 1811 och han avled 1829 vid 45 års ålder. Han var troligen den siste båtsmannen på gamla stället. Följaktligen borde hans efterträdare Jon Andersson Humlevik (antagen 1827) vara den förste i nuvarande hus. Sist boende var troligen Arvid Karlsson som bodde här i juni 1959.

Båtsmän som bott på torpet:
Jon Andersson Hummelvik
f. 1807 i Mogata men vid utnämningen som båtsman bosatt i
Vångsten, antagen 1827, avskedad 1839.
Gift med 1, Stina Cajsa Nilsdotter
2, ? Larsdotter
Barn Carl Fredrik f. 1832 d. 1838, Johan Gustaf,f. 1836, Anna
f. 1839, Johan Oscar f. 1846

Sven Petter Jacobsson Hummelvik
f. 1817, antagen 1839, avskdad 1876
Gift med Inga Helena Axelsson f. 1818 i Skällvik
Barn Sven Alfred f 1843 i Gryt, Johan Oskar f. 1846, Emma
Carolina f. 1859

Sven Johan Svensson Hummelvik
f. 1858 i Skällvik, antagen 1876, avskedad 1891
Gift med Anna Charlotta Svensdotter, änka från Olsön


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 23:10:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 23:10:50) Kontakta föreningen