Lisselön

Lisselön är en halvö på södra delen av Håskö.

Två boningshus och ett uthus redovisas på laga skifteskartan från 1850-51. (Koordinaten något osäker) Detta innebär att husen fanns där redan innan laga skiftet. Kartan anger inte något namn på stället, men det torde ha haft samma namn som ön. Okänt när husen försvann, liksom vilka som bebodde stället.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 21:53:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 21:53:29) Kontakta föreningen