Håskö 1_2

Koordinaten avser mangårdsbyggnaden till Håskö 1:2, invid "Håskölagunen". "Hasskogh" nämns 1535. "Lasse i Håskö" nämns 1543, liksom "Hasse i Håska" som också levde i mitten av 1500-talet. Hasses hemman beskrivs ha: "åker inge, liten eng, mulbete, utrymme, vedbrand, fiskevatten gott, timberskog inge, ollonskog liten". Han får reducering av den årliga räntan för sin tjänst som styresman. Håskö var mantalssatt till 1/2 skattehemman och uppdelat i sjättedelar. Omkring 1735 var öns invånarantal 21. Samma antal bor här 1872. Fram till 1877 utfördes lotsningar av de åbor som ägde sjättedelarna. Efter ny lotsförordning 1874 övergick lotsningen till att utföras av fast anställd personal.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:42:55) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:42:55) Kontakta föreningen