Håskö lotsplats

Markeras som "lotsgård" på 1836 års karta. (Koordinaten avser grunden efter stora bostadshuset). Fram till 1877 utfördes lotsningar av de åbor som bodde på ön. Efter ny lotsförordning 1874 övergick lotsningen till att utföras av fast anställd personal. Två bryggor samt två boningshus för lotsarna byggdes 1877 här på Ekudden (Lotsudden). År 1885 utfördes härifrån 141 lotsningar. Två år senare flyttades det ena huset till Arkö. Samma år uppfördes ny källare samt en segelbod. År 1890 var antalet lotsningar nere i 76 st. År 1895 drogs lotsplatsen in och segelboden och det kvarvarande bostadshuset flyttades till Häradsskär. Vaktstugan och en av bryggorna flyttades till lotsudden på Kättilö. Här finns nu alltså sex husgrunder kvar samt lämningar efter tre bryggor. Dessutom två kraftiga moringar, den ena på udden väster härom och den andra på udden söder härom. Grunden efter stora bostadshuset (koordinaten) mäter ca. 8 X 12 meter och har haft två murstockar - en i varje "lägenhet".


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-20 00:06:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-20 00:06:08) Kontakta föreningen