Hagby, båtsmanstorp nr 157

På karta 1720 är Hagby redovisat som båtsmanstorp och låg ungefär 50-75 m. öster om dagens hus.

Hagby hade nummer 157 och var ett fördubblingstorp. Den förste fördubblingsbåtsmannen här var Anders Jönsson Åkerblom som antogs 1719 vid 21 års ålder. Alla båtsmännen i Hagby hade soldatnamnet Åkerblom. Hagby upphörde som båtsmanstorp omkring 1820.

På 1845-46 års karta redovisas huset ca. 20 m. sydväst om nuvarande bostadshus.

På laga skiftes-kartan tre år senare (1848) finns dock inget hus redovisat. Anledningen kan tex. vara att huset brunnit ned och sedan åter igen byggts upp, men då på nuvarande plats.

Detta skulle då ha kunnat skett i början av 1850-talet, för Hagby nämns första gången i husförhörslängden 1853.

Då bor här på undantag Sven Jonsson och hans hustru Christina Nilsdotter. Anledningen till att Hagby inte nämns i husförhörs- längden tidigare kan tex. vara att de boende här redovisades direkt under Stadshammar.

Sist boende är f.d. fiskaren Anton Hugo Vilhelm Johansson och hans hustru Agda Kornelia Margareta. De flyttar till ålderdomshemmet den 20 september 1973.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-19 23:51:43) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-19 23:51:43) Kontakta föreningen