Dräg

"Dragh" nämns 1453. Drag kommer av att man drog båtarna från Hulsjöns norra spets och här förbi till havsviken norr om gården. Jordeboken 1543 upptar ett helt frälsehemman. Mangårdsbyggnaden......,som förut var arbetarbostad då ägaren bodde i Stadshammar 1 km.söder om Dräg, är uppförd 1862.
Föregångaren låg parallellt med nuvarande ca. 40 meter NV därom.

Huset, som troligen uppfördes på 1700-talets förra hälft, revs i mitten av 1960-talet. Ladugård och stall var hopbyggda med loglänga och bildade en U-formad byggnad. Revs och ersattes med ny ladugård 1978.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-19 23:50:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2017-12-03 19:01:13) Kontakta föreningen