Södertorpet, Östertorpet

(Östertorpet). (Koordinaten något osäker). Vid nuvarande campingens lekplats.

Bebott åtminstone 1802, ty då avlider Per Nilsson här och efterlämnar hustrun Maria Persdotter och barnen Anna, Nils, Per och Kerstin.

I husförhörslängden 1839-49 kallas stället Östergården.Under senare delen av 1800-talet beboddes torpet av släkten Åman, varför den intillliggande udden fått namnet Åmansudden. (Se även "Norrtorpet" och "Västertorpet").


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 21:55:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 21:55:03) Kontakta föreningen