Mariedal

Mariadal nämns i husförhörslängden 1856. Då flyttar statdrängen, senare torparen, Carl Hansson hit med hustrun Anna Christina Andersdotter. Bostadshuset uppfört vid denna tid. Redovisas som utskiftat hemman på 1878 års karta.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 12:37:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 12:37:34) Kontakta föreningen