Övre Ålö, Aalø

Ålö (aalø) nämns 1453 och gissningsvis låg den tidens by eller gård här.

Övre Ålö är den äldsta av de nuvarande gårdarna på ön, och den enda i början på 1800-talet. Bostadshuset uppfört 1838.
Ladugården uppförd 1947. Den tidigare ladugården/ logen samt ett mindre maskinhus föll offer för en tyfon som drog fram över ön den 29 juli 1937. Även ca. 800 större träd knäcktes eller föll. Gården inrymde öns telefonväxel fram till automatiseringen på 1960-talet.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:41:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:41:31) Kontakta föreningen