Båtsmanstorp 153, Stora Ålö

Förste båtsmannen här var "Swen båtsman i Stora Åhlö". Han var båtsman på 1670- och 80-talen.Platsen för den ursprungliga stugan med tillhörande ladugård utgörs troligen av de ca. 80 m. NV härom liggande troliga husgrunderna. (Den förmodade stugan låg troligen under det odlingsröse som återfinns vid X 6443292 Y 1559887 och den förmodade ladugården ytterligare ca. 20 m. NV ut vid X 6443304 Y 1559872). Siste båtsmannen var Klas Gerhard Åman (född 1869). Han flyttar till Tryserum 3 november 1898. Sedan finns inga antecknade i båtsmanstorpet. Jordkällare ca. 50 m. söder härom (X 6443193 Y 1559939). Virket från det övergivna huset återanvändes omkring 1910, då bostadshuset vid Mörkedal uppfördes. (Se även "Namnlös husgrund" X 6443112 Y 1559900).


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 23:14:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 23:14:03) Kontakta föreningen