Snäckevarp, Sneckeuarp

Omnämns som "Sneckeuarp" i jordeboken 1543 och upptar då ett helt kronohemman.
Mangårdsbyggnaden troligen uppförd på 1600-talet.
Till gården hörde en Sjögästgivargård.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:03:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:03:39) Kontakta föreningen