Stora Getterö

Getterö omtalas som "Geterö" 1535 (Se även "Lilla Getterö").

Stora Getterö omtalas 1760. Laga skifte genomfördes 1846.

Bostadshuset uppfört 1867.

Lilla huset 30 m. norr ut troligen uppfört på 1700-talet.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 17:47:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2017-12-03 14:29:49) Kontakta föreningen