Vidkärret, Luffarkullen, Tjuvkullen

Nämns i dödboken 1855, då daglönaren Samuel Theodor Lindberg och hans hustru Anna Christina Svensdotters son dör den 23 november.

Stället kallades i folkmun även "Luffarkullen", men efter att Samuel Theodor hade stulit oxar och för detta avtjänat fyra år på Långholmen, kom stället att i fortsättningen kallas "Tjuvkullen". Rester efter trolig ladugård 50 m. NV därom.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 21:55:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 21:55:07) Kontakta föreningen