Danebo

Nämns för första gången 1448 och skrivs då "danabode".

Första led i namnet är troligen fornsvenska namnet Dan och sista led en böjningsform av "bod". Troligen förvaringsbod eller hölada vid utmarker.

Vid mitten av 1500-talet bestod Danebo av två frälsehemman under Fogelvik.

Mangårdsbyggnaden är uppförd 1862-63 och ladugård samt flygelbyggnaden (arbetarbostad) är uppförda omkr. 1875.
Vid mitten av ...
1500-talet var Göran Eriksson Gyllenstierna ägare av Fågelvik och därmed också ägare av Danebo. Vid hans död 1575 övergick ägandet till hans dotter Anna, som i sin tur överlät gården till sin dotter Karin Månsdotter, gift med Arvid Stenbock. Danebo kom sedan att under flera generationer ägas av olika adliga ättlingar.

År 1808 köptes gården av Gustaf Matsson i Stinghult i Tryserum.
Gustaf Matsson f. 1782 i Tryserum, hustrun Anna Månsdotter 1782 också i Tryserum. De fick 9 barn.
August Matsson m. fam. blev kvar på Stinghult, men man anställde rättaren Jonas Persson att sköta Danebo.
Jonas Persson och hustrun Stina Jönsdotter blev kvar på Danebo till 1832 då de flyttade till Krogsmåla.

Gustaf Matssons äldre son Carl, f. 1812, övertog brukningsrätten. Han efterfäljdes av sin yngre bror August som i 1854-60 års Husföhörslängd står som brukae och i längden för 1861-70 som ägare av Danebo.

August Gustafsson f. 1827-02-10 i Tryserum, död 1874-10-24 i Gryt.

Ättlingar till August äger idag Danebo.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:25:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2017-10-08 20:23:25) Kontakta föreningen