Brudholmen

På karta från 1700 finns här markerat ett namnlöst torp. Brudholmen dyker sedan upp i husförhörslängden kring 1740-50. (Koordinaten osäker). Då bor här Johan (efternamnet oläsligt) med hustrun Ingrid, dottern Anna samt sönerna Måns och Olof.

Sista gången Brudholmen nämns i husförhörslängden är......1777. Då bor här Hans Svensson, hustrun Maja Svensson, sonen Sven samt döttrarna Anna, Kerstin, Maria och Ingrid. Men året därpå, 1778, nämns ett torp "Brudholmen" i Fogelviks ägoförteckning. Troligen är det samma ställe, då denna del av Gryts skärgård vid denna tid tillhörde Fågelvik.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:20:21) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:20:21) Kontakta föreningen