Föreslagen Stadgeändring för hbf


 Denna länk hänvisar till ett förslag för stadgeändring för Gryts Hembygdsförening. Beslut om ändringen kommer att tas vid årsmötet 2020. Under tiden har medlemmar rätt att yttra sig. Klicka på länken nedan för att läsa förslaget

https://drive.google.com/open?id=1FT3xikkXYGQK4srGA1RzkKsm7jBKCVJ6

Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Barbro Pettersson (2019-03-11 07:49:35) Kontakta föreningen
Ändrad av: Barbro Pettersson (2019-03-11 08:43:36) Kontakta föreningen