Föreslagen Stadgeändring för hbf


 Denna länk hänvisar till ett förslag för stadgeändring för Gryts Hembygdsförening. Beslut om ändringen kommer att tas vid årsmötet 2020. Under tiden har medlemmar rätt att yttra sig. Klicka på länken nedan för att läsa förslaget

https://drive.google.com/open?id=1FT3xikkXYGQK4srGA1RzkKsm7jBKCVJ6

Förening:

Gryts Hembygdsförening

Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2019-03-11 08:43:36) Kontakta föreningen
Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2019-03-11 07:49:35) Kontakta föreningen