Hembygdsgården Skräddartorp

Bergsmansgården Skräddartorp ligger uppe på Skathöjden med utsikt över Skatviken och sjön Torrvarpen, cirka fem kilometer från Grythyttans centrum efter vägen mot Loka/Karlskoga.
Gården är från början ett nybygge från 1600-talets första hälft, med ursprung i den skogsfinska kulturen. Under lång tid hemvist för flera generationer bergsmän med familjer.  Mangårdens hus med bl.a. bostadshus och portlider, är placerade så att de bildar en kringbyggd gårdsplan. Huvudbyggnaden har vägg- och takmålningar från tidigt 1700-tal.

Gården består av 14 byggnader som alla ligger på sina ursprungliga platser där de en gång byggts. Smedjan, rökbastun, rian och ”hemlighuset” är några av dem. En loftbod från Brunnshyttan är flyttad hit. Den är placerad vid sidan om övriga hus, för att inte störa gårdens usprungliga plan.
Gårdsmuseum med föremål och åkdon från 1700- och 1800-talet.
Öppet under sommaren med kaffeservering och visningar av gården och samlingarna, lördagar och söndagar 13.00 – 1700.

Vill ni besöka Skräddartorp på annan tid, kontakta föreningen.
För mer information, ta gärna kontakt med oss.
Telefon till Skräddartorp: 0591-300 04
Telefon till Sockenstugan: 0591-146 50

Wiktor Ohlsson
1897 – 1968.
Gårdens siste ägare.
Genom testamente övergick Skräddartorp sedan till Grythyttans hembygdsförening.