Västgötetorps gård, ladugård och uthus

Fotograf

Torsten Edvardsson