Grythytte Krönika 2017


Grythytte Krönika 2017
Årgång 51

 

Välkommen till Grythytte Krönika                                                      Åke Granberg   1
Året med hembygdsföreningen                                                         Åke Granberg    5
Hänt i sockna                                                                                            Redaktionen   8
Grythyttan — underbara Grythyttan                                           Kerstin Norlander 17
För hundra år sedan — annonser ur Grythytte Tidning 1916                                  28
Minnen från Grythyttans skola                                                             Britt Källgarn  30
Emerentia Rokes                                                                                    Wilhelm Tham 32
Maskrosbarnet — Ulla Sjöberg                                                           Wilhelm Tham  38
Familjen Widells bilar                                                                                  Olle Widell  43
Västgötetorp — bergsmännen, kolet och privilegierna             Fredrik Sandberg  47
Grythyttans väderstation.                                                                            Nils Sköld   54
Grythyttans skola klass 5 D                                                                                              56
Den handplockade kyrkoherden i Grythyttan                   Lars-Göran Lannergård  59
Familjekrönika                                                                                         Sinnika Börjel   64

Välkommen till Grythytte Krönika. Med förra numret har vår skrift utkommit under ett halvsekel. Om intresse finns hos läsekretsen är vår förhoppning att Krönikan ska komma ut även i fortsättningen, "Om Gud vill å redskapen håller": som bonden sa.
Händelser i vår bygd från det gångna året, försöker vi återge. Vi skildrar även historiska tilldragelser från bygden. "Aret med hembygdsföreningen" är en resumé av föreningens verksamhet. "Hänt i sockna" återkommer med notiser från begivenheter på orten.
Kerstin Norlander berättar om sina barndomsminnen från Grythyttan. Något om livet i Grythyttan för hundra år sedan, skildras med annonser ur, Grythytte Tidning 1917. Skolminnen får vi från Britt Källgarn. Wilhelm Tham beskriver en viljestark kvinna från 1700-talet, men tecknar också en kvinnohistoria av yngre datum. Olle Widell återkommer och skriver nu om familjens bilar. Fredrik Sandberg berättar om sin släktgård och om bergsmännens villkor. Vi bidrar med skolfoton av 2017 års klass 5 D i Grythyttans skola. Nils Sköld som håller koll på det lokala vädret redovisar statistik för det gångna året. Några glimtar ur sitt liv som prästman ger oss Lars Göran Lannergård, vikarierande kyrkoherde i Grythyttan. Som avslutning bidrar Sinikka Börjel från pastorsexpeditionen med uppgifter om församlingens avlidna och befolkningens antal.
Förhoppningen är att du som läser vår Krönika ska finna den läsvärd och underhållande. Trevlig läsning!

Med hembygdshälsningar från redaktionen: Lena Grönlund, Anna-Karin Persson, Lisbeth Sköld, Nils Sköld, Wilhelm Tham, Ylva Thorstensson.

Åke Granberg


Tillbaka till innehållsförteckning


 

Förening:

Grythyttans Hembygdsförening

Skapad av: Thomas Persson (2019-01-25 13:54:09) Kontakta föreningen
Ändrad av: Thomas Persson (2020-12-27 11:36:00) Kontakta föreningen