Grythyttmåle


Image

För inte så länge sedan kunde man tydligt skilja talspråken i socknens olika byar från varandra. De gamla orden, som gav språket karaktär; försvinner alltmer och är i dagens språk nästan helt borta.

För att bevara så många som möjligt av de gamla dialektorden åt eftervärlden har en grupp inom Grythyttans Hembygdsförening under flera år arbetat med en ordlista över "grythyttmåle ". Föreliggande lista är resultatet av detta arbete, och vi hoppas den skall bli till glädje för kommande generationer och kanske också få betydelse för studier inom området.

Det är viktigt att påpeka att ordlistan är just en sådan och inte en fullständig dialektbeskrivning med ljudlära och grammatik. Ordlistan som sådan är givetvis inte heller fullständig utan kan behöva revideras längre fram. Läsaren uppmanas att föreslå tillägg och andra förbättringar

Åke Granberg, Ingvar Lindström, Per Scherman och Lars Siik är några av alla som varit med och samlat ord. Universitetslektor Sigvard Aksén har ingått som sakkunnig. Det redaktionella upplägget har utförts av Britta Karlström.

Grythyttan i november 2005

Tillbaka

Förening:

Grythyttans Hembygdsförening

Skapad av: Thomas Persson (2018-12-03 14:27:35) Kontakta föreningen
Ändrad av: Thomas Persson (2018-12-03 14:42:22) Kontakta föreningen