Grythytte Krönika 2016


Årgång 50

Presentation ......................................................................Åke Granberg
Året med hembygdsföreningen ......................................Åke Granberg
Grythytte Krönika 1967–2016 ..........................................Britta Karlström
Till minne ............................................................................Åke Granberg
Hänt i sockna .....................................................................Britta Karlström
Mitt liv i Grythyttan............................................................Arne Valtersson
För hundra år sedan - annonser ur Grythytte Tidning 1916
Barndomsminnen från banvaktsstugan i Högborn ......Matz Bjureen
Artur Lindqvist - Fotsteg          ...........................................Lars Bertil Lindqvist
Skytte - ett pojkintresse           ...........................................0lle Widell
Skolfoto klass 5 D Grythyttans skola
Grythyttans Väderstation ..................................................Nils Sköld
Familjekrönika......................................................................Sinikka Börjel

Välkommen till Grythytte Krönika, hembygdsskriften som från början betraktades som ett experiment har med detta nummer kommit till den femtionde årgången. Något av det som hänt under året som gått sedan förra Krönikan, ska vi försöka spegla. Vi ägnar oss även åt historiska återblickar. Verksamhet under året sammanfattas i "Året med hembygdsföreningen". En återblick ges på Krönikans första nummer 1967. Två personer som gått ur tiden och haft nära samarbete med föreningen, uppmärksammas med några minnesord. Under rubriken "Hänt i sockna" återkommer vi med information om det som händer och sker på orten. Med inspiration från Krönikan skriver Arne Valtersson om sina minnen från Grythyttan. Annonser ur Grythytte Tidning för hundra år sedan speglar det dåtida livet i Grythyttan. Om livet hos mormor och morfar i Högborn, berättar Matz Bjureen. Fotsteg är titeln på Lars-Bertil Lindqvists artikel när han berättar om sin far - Artur Lindqvist. Grythytteminnen förmedlade av 0lle Widell får vi även i år, då han skriver om unga pojkars intresse för skytte. Skolbilden av klass 5 D i Grythyttans skola är ett stående inslag. Från Grythyttans väderstation rapporterar Nils Sköld om väderförhållandena under året som gått. Uppgifter om de sockenbor som avlidit samt befolkningsstatistik får vi från pastorsexpedition och Sinikka Börjel.
Det är vår förhoppning att du som läser detta skall finna det intressant och roande. Trevlig läsning.
Med hembygdshälsningar från redaktionen: Lena Grönlund, Britta Karlström, Lisbeth Sköld, Nils Sköld, Wilhelm Tham, Ylva Thorstensson och
Åke Granberg

Image

Tillbaka till innehållsförteckning 


 

Förening:

Grythyttans Hembygdsförening

Skapad av: Thomas Persson (2018-12-05 15:19:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Thomas Persson (2020-12-27 11:38:11) Kontakta föreningen