Grythyttan en antologi I-III


I måleriska ordalag och med stor kärlek har Artur Lindqvist beskrivit Grythyttan i tal och skrift. Förutom att med en aldrig sinande energi ha hämtat information ur historiens källor bars han ända fram till sin död 1983 av ett patos att vidarebefordra sin kunskap om hembygden till närvarande och kommande generationer grythyttebor samt andra intresserade.

Det är därför med en blandning av ansvarsmedvetande och glädje som styrelsen för Artur Lindqvists Minnesfond åtagit sig att sammanställa och publicera den Antologi om Grythyttan som låg Artur så varmt om hjärtat och till vilken han själv bidragit genom efterlämnade manuskript, såväl tidigare tryckt men sedermera utgånget som dittills opublicerat material.

Styrelsen genom ordförande Elvy Olsson

Tillbaks

Förening:

Grythyttans Hembygdsförening

Skapad av: Thomas Persson (2018-12-03 13:50:40) Kontakta föreningen
Ändrad av: Thomas Persson (2018-12-03 14:08:32) Kontakta föreningen