Historien om Grythyttan

Grythyttan har medeltida anor. En masugn eller hytta uppfördes och man började framställa järn. I närheten av hyttan, som låg vid älven mellan sjöarna Sörälgen och Torrvarpen, tillkom bebyggelse som fick namnet Grythytte By. När det sedan blev känt att bergen även innehöll silver, som då började utvinnas, drogs flera människor till bygden.

Folkmängden ökade och 1632 byggdes en kyrka och på 1640-talet inrättades ett torg där köpenskap kunde bedrivas för människornas behov. Handels och ”stadsprivilegier” utfädades. Platsen kallades Grythytte Hed.

Torget finns kvar och har inte förändrats nämnvärt genom åren. Man kan faktiskt orientera sig på platsen med hjälp av stadsplanekartan från 1641. Grythytte By och Grythytte Hed har i modern tid ändras till Grythyttan.

För att upptäcka mer, klicka på länkarna nedan.

Bovik 
Grythyttan 
Kärvingeborn, Brunnshyttan 
Limmingen, Flosjöhyttan 
Loka(västgötetorp,Skarped,Ljustjärnsfallet,Brunnsjötorp) 
Rockesholm
Saxhyttan 
Skatviken. Lugnsälven,Björskogsnäs 
Södra Ekeberg, Kastenshult, Finnhult 
Älvestorp