Föreningen

Grythyttans Hembygdsförening bildades 1942, men redan 1937 startade en verksamhet under namnet Grythyttans Turisttrafikförening. Målsättningen var att intressera turister för bygdens natur och kulturhistoria. Ett vandrarhem byggdes och ett avtal upprättades med Svenska Turistföreningen.

Till vänster hittar du nu undermenyn, där du kan se vilka som sitter i styrelsen, vilka som är ortsombud och hur du själv blir medlem.