Hässelbyhuset flyttas


 

Hässelbyhuset

Redan för många år sedan erbjöd familjen Hedlund på Hässelbygård Gryts hembygdsförening ett hus från gården. Då valde föreningen att tacka nej  de hade inte resurser för att flytta det. För drygt två år sedan kom ett nytt beslut, och sedan dess har arbetet med att förbereda flytten pågått. En ny grund har byggts vid hembygdsgården, spismur och taktegel har plockats ner och alla stockar har märkts med nummer. Stock för stock plockas det ner. Och på samma sätt ska det byggas upp, fast den gången på Gryts hembygdsgård. Timmerbilen står parkerad invid vägen, tätt intill huset. Den stora kranen sänker sig över huset och Johan Gillström som sitter bakom spakarna får den att greppa tag om ännu en stock. Ibland släpper de direkt, men det händer att det måste lirkas lite. Då står Percy Fagerberg, Lasse Pettersson och Lasse Eriksson redo med kofotarna för att få de så kallade dymlingarna  träpluggar att släppa. När Hässelbyhuset, väl är på plats på hembygdsgården ska det renoveras i så autentisk stil som möjligt. Även den stora bakugnen ska byggas upp, och förhoppningen är att få huset så tätt att det går att ha det uppvärmt i stort sett hela vintern. Tanken är att det ska användas som museum och läsarstuga, och rymma en del av de föremål och dokument som föreningen samlat på sig sedan starten 1938. Vi hoppas ha väggar och tak uppe någon gång nästa höst, säger Mikael Frieberg. Först måste stockarna sorteras. Nya stockar måste också förberedas för att ersätta de som blivit gamla och dåliga, ett inte helt lätt jobb. I dag är stockar sågade, men de här behöver vara yxade, och dessutom måste alla stockarna anpassas efter varandra. En gång i tiden tros huset ha varit en bagarstuga, där av den stora ugnen. Fram till 1950-talet användes det som bostadshus, och därefter förråd. Tio gånger sju meter är det, och förutom bottenvåningen finns även ett loft. Några av stockarna är fullängdsstockar, 10 meter långa, säger Mikael Frieberg. Flera av dem som arbetar med flytten har varit yrkesverksamma snickare . Projektet är beräknat att kosta 350 000 kronor. Leader inlandet har gett en mindre summa i bidrag, men det mesta måste samlas in genom donationer. Folk är fantastiska, säger Mikael Frieberg, och berättar att de fått både sten till grunden och nya stockar, och att timmerbilen som monterar ner huset ställer upp till ett mycket reducerat pris.Under hembygdsdagen i förra veckan lanserades också en kampanj för att få Stjärnhovsbor och andra att adoptera en eller flera av husets stockar. För 200 kronor eller mer får man bli timmerfadder. Vid hembygdsdagens dagens slut hade 42 av de cirka 100 stockarna sålts.

Ovanstående berättelse fanns att läsa i Södermanlands nyheter i slutet av sommaren 2015. Här följer nu en sammanfattad rapport om vad som hänt sedan dess.

Hässelby museet   2018

Våren  2016 påbörjades återuppbyggnaden av det gamla huset. En av svårigheterna var att veta hur de första stockvarven som var bortruttnade skulle ersättas och passas in. Vår klurige ”byggmästare” Lasse Pettersson kom på att vi måste bygga huset upp och ner för att prova in de nya stockarna. Vi började således med det 4e stockvarvet längst ner och sedan kom varvev i tur och med det 1a varvet överst. På så sätt kunde vi väga av, så att när vi vänder allting rätt så kommer det fjärde varvet att vara i våg och anpassat till det femte varvet. Detta var ett avgörande steg för att sedan kunna fortsätta timringen. Många av oss trodde att Lasse blivit helt galen när han framlade iden om att börja med att bygga huset upp och ner. Men han fick ju så rätt! Bygget har därefter fortsatt löpt på och alla svårigheter har lösts efter hand. Bygglaget som numera kallas för ”kulturbyggarna” består av Lars ”SnickarLasse”Pettersson, Lars”StenLasse”Eriksson, Herbert Söderblom, Percy Fagerberg,Göte Fornander och Anders Granqist har gjort och fortsätter att göra ett fantastiskt arbete. Många andra personer har frivilligt gjort stora viktiga temporära insatser under bygget som till exempel med tegelsortering, taktäckning, uppröjning, städning, transporter, målning, grävning m.m. Nu hösten 2018 är alla väggar resta huset är rödfägat , taket är täckt med ”nya”gamla enkupiga tegelpannor, det finns ett provisoriskt golv på nedervåningen och på vinden. De nytillverkade fönstren från Björkviks snickeri håller på att monteras med sina tidsenliga beslag och detaljer.

Till våren väntar det omfattande projektet med murning av den stora spisen och skorstenen.Murarmästare Stefan Gärling har lovat att åta sig detta synnerligen kvalificerade arbete där vi andra bara kan vara uppmuntrade hantlangare och sällskap.

Huset är nu halvfärdigt. På utsidan ser det nästan färdigt ut men mycket arbete återstår på insidan, där pågar uppmurning av spisen med bakungn och skorsten. Huset ska också isoleras på insidan och inredas samt el ska dras in. Bilden är från midsommarafton 2019 och som synes så pågår byggarbeten .   

Image
Image

 

Image
Image
 
 

 

Image
Image
Image

 

 

 

Image

 

 

 

Image
Image
Image
 
 

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image
Image

 

Image
Image
Image
Image

 

Image

Bilden är från midsommarafton 2019  Foto Kajsa Fornander


Det här projektet stöds också av organisationen Leader Södermanland

 

      

Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Christian Berglund (2018-11-23 14:14:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Christian Berglund (2021-12-03 15:11:57) Kontakta föreningen