Minnesord Birgitta Fornander

Gryts hembygdsförening har förlorat en mycket kär och uppskattad medlem. Birgitta lämnade oss den 19 december 2017.

Birgitta kom som ung flicka till vår bygd från Eskilstuna efter att hon utbildat sig på olika skolor inom lantbruket. Hon blev tidigt medlem i vår hembygdsförening och har under alla år visat stort intresse för all den verksamhet som vår förening bedrivit. Tillsammans med sin make Göte har hon varit vår stöttepelare och trygghet. Hennes personkännedom och kontaktnät i bygden var mycket stort och det har varit en tillgång att veta att hon kunde svara på frågor om nästan allt i bygden.

Birgitta ledde under många år föreningen som ordförande på ett utmärkt sätt. När hon under senare år på grund av sjukdom lämnade över ordförandeskapet, valde hon att ändå sitta med i styrelsen som ledamot. Flera av oss i styrelsen och många, många andra Grytsbor var personlig vän med Birgitta. Vi minns dig och saknar dig, Birgitta.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter