Bygdevandring Graneberg 2017

Lördagen 23 september genomförde hembygdsföreningen en bygdevandring vid gården Graneberg. Tjugofem personer deltog. Ägarna Ulla Schriber och Harald Nilsson tog emot och visade runt på gården och berättade om tidigare ägarsläkter som van Masenbach och von Siegroth på 1600 talet då gården hette Hundsgrana. Efter att ha bytt ägare flera gånger blev gården Graneberg som den nu hette på 1820 talet fideikommiss inom släkten Klinkowström fram till 1914 då gården köptes av nuvarande ägarsläkt. Efter rundvandringen bjöds vi in i huvudbyggnaden från 1760-talet där vi drack kaffe och beundrade de många vackra kakelugnarna. Ett stort tack till Ulla och Hans för vänligheten att ta emot oss i sitt hem.

En gammal fin bild av gården Graneberg

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter