Stjärnhov Gryts hembygdsförening

 Parstugan

Hembygdsföreningen bildades 1938 och består idag av ca 300 medlemmar. Vi har  aktiviteter nästan hela året, och gården hyrs även ut till privata fester och sammankomster.

Hembygdsgården är belägen ca 2 km från Stjärnhov, på före detta fastigheten Pettersberg, vilken på 1700-talet var ett prästänkeboställe. Runt gårdstunet finns en samling hus, som är skänkta från olika gårdar i socknen, såsom parstuga, härbre, bod, loge och ladugård. Ett nyare hus med kök och toalett finns också.

Medlemsavgift per år 

125/person eller 250/familj

Pg: 163305-6

Stugkommitten
Anita Gärling 

0158-40490 eller 073-7332711

Birgitta och Göte Fornander

0158-42091 eller 0702530818

Ordförande är: Mikael Frieberg Källhamra Stjärnhov Telefon 0158-401 51 Mobil 076-282 80 99

 

 

 

 

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter