Liagård

Jordeboksnamn, Grimeton 10, Bengt Andersgård. Gården finns i skrift år 1415. Vid storskiftet 1782 fanns där 2 tomter. Vid lagaskifte 1847 - 1854 flyttades tomterna isär till sina nuvarande lägen. Liagården var frälsegård under Torstorps säteri. På 1820-talet innehade enkeprostinnan Wälborna Anna Christina Friis, född von Wolfrath på Torstorp, den ena delen av gården. Efter henne kom Justus Gabriel Bexell och hans hustru Eleonora Christina, född von Segebaden systerdotter till Anna Christina. De senare fick sonen Alfred Bexell, som lät rista in Bexells stenar i Torstorps skog. Gårdarna ägs och drivs än idag av släktingar till von Wolfrath.


Förening:

Grimetons Hembygdsförening

Skapad av: Grimetons Hembygdsförening (2014-06-19 23:28:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Grimetons Hembygdsförening (2014-06-19 23:28:36) Kontakta föreningen