Bäckaslätt


Bäckaslätt är Grimetons hembygdsstuga. Här har vi öppet hus, friluftsgudstjänster, midsommarfirande m.m. Hör av er om ni vill hälsa på oss, så försöker vi ordna någon som kan visa er runt.

Den gamla småskolan Bäckaslätt byggdes på 1880-talet, då skolan blivit mer allmän. Man ansåg det vara för lång skolväg för de yngsta att gå uppifrån Grimetons skog och ända ner till den befintliga skolan vid kyrkan. Fram till 1939 användes skolan. Sedan tog hemvärnet över huset och sedan cirka 1970 äger Grimetons Hembygdsförening fastigheten. Då järnvägen i Grimeton lades ner fick vi överta godsmagasinet, som flyttats hit och används för större redskap från förr.

I den stora skolsalen finns fortfarande en mängd inventarier och material från skolor från omkring 1900. 

Vårt nybyggda museum är nu färdigt. Det rymmer Ivar Karlssons samling av flintaföremål samt föreningens arbetsredskap som finns i Bäckaslätt och som varit utspridda över bygden. Vi har flytta in våra samlingar i nybygget och vart annat år byter vi ut föremål till ny utställning i museet.

Förhoppningen är att exempelvis skolbarn ska kunna komma hit och titta på föremålen som en del i undervisningen.

Förening:

Grimetons Hembygdsförening

Ändrad av: Grimetons Hembygdsförening (2019-02-07 10:21:36) Kontakta föreningen
Skapad av: Grimetons Hembygdsförening (2013-02-21 15:31:49) Kontakta föreningen