Annika Carlsson nyvald ordförande

Gravsjö Hembygdsförening höll årsmöte den 2 mars. Annika Carlsson valdes nu formellt till ordförande efter att ha verkat som det under det senaste året. I samband med årsmötet avtackades kassören Sten Nilsson för sitt arbete inom föreningen.

Till styrelseledamöter i två år valdes Annika Olausson, Peter Johansson och Claes Holmberg. Rickard Johansson valdes på ett år som fyllnadsval. Kvarstående i styrelsen är Monika Lundberg och Gunilla Svensson.

Till ersättare för ett år valdes Eric Larsson, Kevin Elf och Jan Pettersson.

Till revisor för två år valdes Sanne Elf, kvarstående är Roland Magnusson. Till revisorsersättare valdes Jan Svensson.

Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes och styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året.

 

Dags att betala medlemsavgift

Det har blivit dags att betala medlemsavgiften för 2017. Enligt beslut på årsmötet 2016 är avgifterna följande:

  • Enskild medlem 75 kronor
  • Familj 200 kronor

Med familj räknas de familjemedlemmar som är boende på samma adress.

Avgiften betalas in till bankgiro 5082-3038.

ÅRSMÖTE 2 MARS

Det har blivit dags för årsmöte i Gravsjö Hembygdsförening. Torsdagen den 2 mars kl. 19.00 i Osbackens skola. Föreningen bjuder på fika!

VÄLKOMNA!

Höstprogrammet är klart

Nu hittar du höstens program inom Gravsjö hembygdsförening under Aktiviteter.

Bankgiro för medlemsavgift

Om du önskar betala din medlemsavgift till föreningens bankgiro så är detta 5082-3038.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter