Tidsmaskinen

Att förstärka upplevelsen och fördjupa kunskapen om kulturhistoriskt spännande platser med hjälp av digital teknik.

Så kan Tidsmaskinen kort beskrivas.

Med hjälp av ett internetbaserat verktyg skapas en runda på en plats. Rundans punkter är kopplade till så kallade GPS-punkter. Till varje punkt läggs en ljudfil in som presenterar platsen. Det finns en runda på Gotland än så länge, och den finns på kulturreservatet Norrbys i Väte. På kartan nedan ser man hur den rundan är upplagd. Man kan lägga in upp till 25 GPS-punkter och alltså lika många ljudfiler med information om en plats. Det går även att lägga in bilder om man tex vill visa hur en byggnad såg ut för länge sedan eller liknande. Det finns även en frågesportsfunktion.

När rundan är färdig exporteras den till appen Tidsmaskinen och kan sedan laddas ner till alla smartphones.

Karta Tidsmaskinen hemsidan

Nedan är det sista ljudklippet på Norrbysrundan.

Här kan ni se på när två personer går en runda i Lund och hur den kan gestalta sig. Texten är på engelska men de pratar svenska.