Styrelsen

Ordförande:
Rune Melin
Kung Magnus väg 20 lgh 1002
621 39 Visby
Tel: 070-461 37 53
e-post: runemelin@hotmail.com

Vice ordf:
Kjellåke Nordström
Myrstigen 26
621 50 Visby
Tel: 073-627 59 27
e-post: kjellsie@hotmail.com

Sekreterare:
Magnus Röcklinger
Fleringe Lundarhage 520
624 60 Lärbro
Tel: 070-672 68 05
E-post: magnus@rocklinger.com

Kassör:
Göte Johansson
Sjonhem Hellinge 352
622 44 Romakloster
Tel: 070-606 05 87
e-post: go_jo_hellinge@telia.com

Övriga ledamöter:
Mien Niklasson
Hablingbo Hägsarve 504
626 42 Havdhem
Tel: 0498-48 70 60, 070-208 55 35
E-post: hagsarve@telia.com

Sven Norberg
Gammelgarn Sjaustru 821
623 67 Katthammarsvik
Tel: 072-725 85 95
E-post: sv.norberg@comhem.se

Lars Olsson
Ardre Petsarve 329
623 66 Ljugarn
Tel: 070-787 63 79
E-post: petsarve@gmail.com

Lars Sjösvärd
Gnisvärdvägen 40
622 65 Gotlands Tofta
E-post: lars.sjosvard@gotlandsmuseum.se

Ing-Marie Tellström
Öja Ronnarve 149
623 33 Burgsvik
Tel: 072-549 72 80
E-post: ing-mari.tellstrom@telia.com

Adjungerad:
Kulturarvskonsulent Annelie Adolfsson
Tel: 0498-29 27 97, 070-291 06 04
E-post: annelie.adolfsson@gotlandsmuseum.se