Remissvar

Här kan ni läsa remissvar Gotlands Hembygdsförbund lämnat.

Klicka på länken nedan för att läsa remissvaret angående Nya regler för stöd och bidrag.

Remissvar Nya regler för stöd och bidrag

Här kan du även läsa remissvaret ang riksintressen för friluftsliv. Förbundet föreslog bland annat Lojsta slott med träsken, och det förslaget anammades av naturvårdsenheten på Länsstyrelsen. Roligt tycker vi!

Remissvar riksintressen friluftsliv