Årsstämmor


 

2020 års årstämma ordnades i Gammelgarn den 23 februari.

 Verksamhetsrapport 2019 

Årsmötesprotokoll 2020

2019 års stämma ägde rum i Etelhems bygdegård söndagen den 7 april.

Verksamhetsrapport 2018

 

 

 

Editerad av: Sofia Hoas (2020-09-18 09:24:47)